Aktivitetslederkurs i Kristiansand

Vi trenger flere aktivitetsledere for 2020.
Det vil bli holdt aktivitetsleder kurs 2. og 3. november i Kristiansand.

Vi håper så mange som mulig ønsker å melde seg på kurser, slik at vi fortsatt kan holde banen åpen så mye som mulig.
Ta kontakt med Edgar Oland for påmelding

Høstens åpningstider

På grunn av mye vann og tidlig mørkt, holdes banen nå stengt i ukedagene fremover. Foreløpig holdes banen åpen på lørdager kun for medlemmer av Froland MX.

Vi går mot vinter, så været bestemmer hvor lenge vi holder åpent for sesongen!

Enduro kommer ved egen regi til å fortsette treningene fremover, da de er betydelig mer hardhudet. Atle Rørvik er kontaktperson tlf: 99 72 39 18.

Det må være en aktivitetsleder på plass før kjøring, Følg med på vår Facebookside.

Medlemsmøte høsten 2019

Vedlagt følger referat fra medlemsmøtet som ble holdt i august.

Medlemsmøte Froland Motocross klubb.

 

Sted: Kringla, Froland
Tid: 6.8.19
Tilstede: Det var 32 medlemmer tilstede på møtet, herav 6 under 15 år

SAKER:

Nr:

Sak:

1

Edgar ønsker alle velkommen og oppsummerer hva som er blitt utført i klubben så langt i år.
Her nevnes:
-Tur til Uddevalla med vennskapsklubb Bø MX

-Utdannet 6 nye akt.ledere, Vi har nå 19 akt.leder, som resulterte i at banen ble holdt åpen i hele juli.

-Styret har tatt kurs innen styrearbeid, barneidrett og regnskap.

-Politiattester er oppdatert

-Banen ble re-godkjent tidlig i vår,

-Dugnad er utført på banen, klubbhus, pumpehus, ryddet masse opp i konteinere. Vi har også fått inn et etterlengete toalett i klubbhuset.

-Enduro er voksende, verver mye nye medlemmer, ser positivt ut. Enduro løypa er nå oppe å går.

-Vi har søkt og fått tildelt ca 10 000 kr øremerket tribune for barnebanen.

2

Videre planer for høsten er å arrangerer klubbløp i Froland. Her er det laget et arrangement på facebook. Vi trenger frivillige som kan bidra for å gjøre det mulig å få gjennomført løpet. Så kan du bidra, så ta kontakt med Edgar 🙂
21. september er vi bedt på klubbløp til Bø Mx, og vi håper flere har mulighet til å ta turen.

3

Atle holder en fin presentasjon av enduroløypa. Hva planene videre er, og hva som tenkes i forhold til fordeling av aktivitetsleder.

Atle redegjør for Enduro og satsingen videre i Froland.

Atle er kontaktperson for enduroaktiviteten i klubben.

4

Vi får fortsatt endel klager på støy fra banen fra nabo. Dette er et kjent problem over flere år. Det gjennomføres støytester jevnlig. Styret har søkt om midler for å prøve å redusere støy, men ikke fått tildelt noe foreløpig.

5

Sak fra årsmøtet: Banesnuing:
Styret har laget en redegjørelse. Det er vist til enkle skisser av hva som må endres. Leder har vært i samtale og mailkontakt med banegodkjenner, om hva som kreves/anbefales i forhold til snuing. Vist til budsjett av Tina. Estimert utgifter 38 000 kr. 
3000,- Banegodkjenning 5000.- Matrialer/festemidler, 20000,- sadde/masse ,10000,- diesel. Da banen allikevel er stengt i oktober pga jakt, er ønske å utføre maskinarbeidet i denne perioden. Det settes ned en egen «maskingruppe» til dette arbeidet. Vi legger opp til å benytte 14 dager i oktober, men at gjerder o.l. begynnes på ved neste dugnad. Leder er ansvarlig for å lage en arbeidsliste. Jaktlaget vil bli informert.

Det blir diskutert en god del rundt det praktiske og hvordan dette skal utføres.
Stemmegiving: 16 stemmer for. 8 stemmer mot. ( Barn under 15 har ikke tellende stemmer, samt 1 har forlatt før stemmegiving)

6

Transponderanlegg.
Styret har et ønske om at noen kan ta et ansvar for transpoderannlegget. Ole Jacob Lunderød og Jørn Jacobsen sier ser interessert i ta en titt på dette.

7

Valgkomiteen:
Det oppfordres til å engasjere seg i klubben ved å ta verv. Om noen har et ønske om å stille til valg i styret ta kontakt med valgkomiteen: Viljar, Danielsen, Rolf Arne Omholt eller Espen Bergstøl – Se kontaktinformasjonen på hjemmesiden.

8

Innkommende forslag/eventuelt:
Styret utfordrer medlemmene til å komme med ønsker til neste års aktiviteter. Dette for at det skal tas stilling til og evnt. Komme inn i budsjett før neste årsmøtet. Her nevnes: Klubbtur, klubbløp.
Styret er positive på innspill frem mot neste årsmøtet på dette punktet.
Det kommer inn ønske om at vi setter av enkelte lørdags formiddager til trening av den yngre garde. Dette er alle positive til.
Litt klargjøring ang spørsmål om medlemskap, kjøring i depo. Dette tas opp blant akt.lederene.
Det er fint om alle medlemmene tar ansvar når det gjelder flaggvakter. Ved spørsmål, ta kontakt med akt.lederen for aktuell dag.

Klubbtøy

Nå er det mulig å få kjøpt klubbklær!

Hettegensere 275,-
(Small til XXXL)
T- skjorter 120,-
(barn 110/120 til XXXL)

Betaling kan gjøres via menyen til Froland Motocross klubb på vipps; 115305.
Velg i menyen om du ønsker hettegenser eller T-skjorte.
Det er likt trykk på genser og t-skjorte.
Ta kontakt med Susanne Oland på tlf: 99465617 
Eller Edgar Oland på tlf: 97666338 for bestilling

Lisenskurs 1.april 2019

Den teoretiske delen av lisenskurs vil bli holdt på Agder Storbilskole 1. April kl. 17.30

Kursholder: Ole Jacob Lunderød
Tlf: 909 91 358
Sted: Agder Storbilskole, Skrubbedalen 1, 4848 Arendal.

For påmelding og mer informasjon se her:  facebook arrangement

Påsketur til Uddevalla Mx

Påsketur 2019 for klubbens medlemmer!

Klubben leier 18. og 19. April Uddevalla Mxbane, sammen med Bø mx.
Froland Mx dekker baneleie for sine medlemmer, så rydd kalenderen og bli med!

Det er foreløpig ikke lagt noen plan for bo forhold, men det er tilgjengelig dusj- bad inne på området, samt det er mulighet for strøm for max 30 campingvogner/bobiler.

For  mer informasjon se klubbens Facebook side her

1 2