• Lisenskurs 2019

    Lisenskurs under planlegging! De av dere som trenger lisenskurs, gi beskjed til : nestleder@froland-mx.com 

  • Påsketur til Uddevalla Mx

    Påsketur 2019 for klubbens medlemmer! Klubben leier 18. og 19. April Uddevalla Mxbane, sammen med Bø mx.Froland Mx dekker baneleie for sine medlemmer, så rydd kalenderen og bli med! Det er foreløpig ikke…