Årsmøte 2023

Dato: 31.01.2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Froland Motocross klubb.
Årsmøtet avholdes 1. mars 2023. Sted: Storbilskolen Arendal, Skrubbedalsveien 7, 4848 Arendal

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.2023 som er
senest to uker før årsmøtet til post@froland-mx.com . Det ønskes at vedlagt mal brukes. Mal
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på hjemmesiden: www.froland-mx.com
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Froland Motocross klubb i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Froland Motocross klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett
og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Froland Motocross lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi kontaktes på post@frolandmx.com
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Froland Mx