Styret

Leder:
Tina H Tvedt
Tlf: 970 28 179
Mail: leder@froland-mx.com

Nestleder:
Ole J Lunderød
Tlf: 90991358
Mail: nestleder@froland-mx.com

Kasserer: 
Ole Bjørn Lindland
kasserer@gtoland-mx.com

Barneidrettsansvarlig:
Anders Høgseth

Styremelde: 
Lene Merete Knutsvik
Dan Julian Halvorsen
Kim S Johnsen
Edgar Oland

Vara:
Ole J Forsberg           

Liste over styrets sammensetning finner du her org kart informasjon 2022