Styret

Leder:
Edgar Oland

TLF:97666338
Mail: leder@froland-mx.com

Nestleder:
Ole J Lunderød
Tlf: 90991358
Mail: nestleder@froland-mx.com

Kasserer: 
Ole Bjørn Lindland
kasserer@gtoland-mx.com

Barneidrettsansvarlig:
Daniel Fosseli

Styremelde: 
Lene Merete Knutsvik

Tina H Tvedt
Dan Julian Halvorsen
Kim S Johnsen
Edgar Oland

Vara:
Ole J Forsberg           

Liste over styrets sammensetning finner du her org kart informasjon 2022