Innkalling til Årsmøte 2022

Til medlemmene i Froland Motocross klubb

01.02.2022 Froland

Innkalling til årsmøte i Froland Motocross klubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Froland Motocross klubb.

Årsmøtet avholdes 8. mars kl. 18.00. Sted: Info kommer, foreløpig Agder Storbilskole.
Påmelding til årsmøtet og antall deltakere sendes post@froland-mx.com minst 1 uke før årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24.02.2022 som er senest to uker før årsmøtet til post@froland-mx.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, Forslagsmal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden: www.froland-mx.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Froland Motocross klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Froland Motocross klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Froland Motocross lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi kontaktes på post@froland-mx.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Froland Mx