Årsmøte 27.februar

Styret innkaller til årsmøte 27. februar kl 18.00
Sted: Agder storbilskole på Stoa

Vedlagt finner du årsmøtepapirer:
Årsmelding komplett 2020