Åpning av bane og COVID-19 tiltak

Banen holdes åpen etter avtale med styret foreløpig. Åpning av banen publiseres fortløpende på vår facebookside.
Vi må gjøre noen tiltak for å klare å holde åpent i henhold til NIF og NMF sitt regelverk
Se link : https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/

Regler for trening under koronatid.
1. Aktivitetsleder må ha gjort seg forstått med gjeldene regler og avslutter trening om ikke regelverket overholdes
2. Forhåndsinnmelding skjer dagen før innen kl 20.00 på sms til aktivitetsleder. Denne skal innholde navn, klasse, telefonnummer og skjermbilde av lisens. Aktivitetsleder deler etter inn i grupper og stopper opp antallet han/hun føler seg konfertabel med å håndtere.
3. Deles inn i grupper på max 5 eller, og det overholdes 2 meter grensen.

4. Parkere med god avstand i depoet.
5. Kiosk, oppholdsrom, toalett og vask av sykler er stengt.
6. Ikke tillatt låning av utstyr og sykler, dette gjelder også medlemmer seg i mellom.
7. Kun kjøring for klubbens medlemmer inntil videre.
8. Gulflagge 3 hopp. Dette for å unngå storskading. Ikke lov å hoppe disse.
9. Fokusere på momenttrening.
10. Ved førstehjelp må aktivitetsleder ta stilling til tiltak i forhold til håndtering av pasient og smittevern. Det skal være tilgjengelig sprit, hansker, munnbind o.l.
11. Alle flater som benyttes av flere f.eks hjullaster, gravemaskin o.l skal overflatene som er berørt sprites av.

Styret FMX 4.4.202