COVID-19 TILTAK FROLAND MX

Tiltakene i henhold til COVID-19 endres 7. mai.2020

Åpning av banen og ansvarlig aktivitetsleder publiseres fortløpende på vår facebookside.
Det endres på vedtakene i henhold til NIF og NMF sitt regelverk fra og med torsdag 7. mai
Kiosken åpnes fra og med lørdag.

For fullstendig koronaveilder se:
https://www.nmfsport.no/nyheter/slik-skal-nmf-medlemmer-opptre-under-dagens-korona-situasjon/

Regler for trening under COVID-19 ved Froland MX:

• Aktivitetsleder er ansvarlig for treningen og må ha gjort seg forstått med gjeldene
regler. Treningen avsluttes helt eller delvis evnt bortvises personer, om ikke
regelverket overholdes

• Forhåndsinnmelding sendes på sms/messenger til
aktivitetsleder.
Denne skal inneholde navn, telefonnummer og skjermbilde
av lisens.
Betaling skal skje via Vipps.

• Det skal være en meters avstand mellom alle personer, med unntak av
husstandsmedlemmer .
En gruppe kan bestå av maks 20 personer.

• Personer med symptomer på COVID-19 eller personer i karantene kan ikke delta.

• Utleie av utstyr tillates ikke.

• Det er ikke tillat å låne bort utstyr, verktøy, eller liknende.

• Garderobe, klubbhus og varmestue er ikke tillat å bruke.

• Overflater som blir berørt skal desinfiseres/ renholdes hyppig.

• Det er ikke tillat å ha ansvar for andres barn i denne perioden. Barn skal følges opp
av husstandsmedlemmer.