Innkalling til årsmøte 2021

Til medlemmene i Froland Motocross klubb

Froland, 08.02.2021

Innkalling til årsmøte i Froland Motocross Klubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Froland Motocross klubb 18 mars 2021. 

Som følge av koronapandemien har styret i FMX besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7.mars 2021 til leder@froland-mx.com . Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden. www.froland-mx.com

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.

Disse saker sendes til: leder@froland-mx.com innen 7.mars 2021

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. All stemming skal skje pr e-post : valg2021@froland-mx.com innen 18.mars 2021 kl. 18.00

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Froland Motocross klubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Formann Edgar Oland kontaktes på Mail: leder@froland-mx.com . 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret  

 

 
 

 

Forslag til: Årsmøte i Froland Motocross Klubb 2020 

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 

[Sted og dato]  

 

_______________ 

[signatur] 

[Navn]