Årsmøtet 2021

Styret ønsker velkommen til årets årsmøte for Froland Mx.
Da det er strengere restriksjoner i forbindelse med Covid-19, har styret valgt å gjennomføre årsmøtet skriftlig med en svarfrist/stemmegivning innen 18. mars kl 18.00 ( se tidligere innkalling)

Årsmøtepairene ligger vedlagt i link her: Årsmøtepapirer Froland Motocrossklubb 2021 !

Vi takker for tillitt i året som har vært.

Med vennlig hilsen Styret i Froland Mx